26 Mayıs 2019 Pazar

SEVDA GÖZLÜ SULTANIM
Zaman seninle dursa, gönül aşkınla yansa,
Sevda gözlü Sultanım, şiir kokulu yârim!
Yürek seninle vursa, ruhum sevdana kansa,
Sevda gözlü Sultanım, şiir kokulu yârim!
Tüm hicranlar son bulsa, dört mevsim vuslat olsa,
Seven seveni alsa, bir ömür huzur dolsa.,
Rabbim de seni bana ebedi nasip kılsa,
Sevda gözlü Sultanım, şiir kokulu yârim!
Âşıklar bülbül olup, maşuğunu gül bilse,
Candan özge cananlar, yârin hüznünü silse,
Hasretinden ah çeken, goncanı derip, gülse,
Sevda gözlü Sultanım, şiir kokulu yârim!
Şu Niyazkâr bendeniz size lâyık bir kulsa,
Gönlümüzü mest eden gelip gönlümü çalsa,
Dü cihanda ömrümüz seninle hayat bulsa,
Sevda gözlü Sultanım, şiir kokulu yârim!
Köksal CENGİZ (Niyazkâr)
26.05.2019

15 Haziran 2018 Cuma

BAYRAM SABAHI
Dökülsün günahlar gazel misali,
Huzuruna gelsem bayram sabahı…
Yoktur dinimizin misli, emsali,
Affınızla gülsem bayram sabahı…
Halimi arz etsin kulca niyazım,
Saf tutup huşuyla kılsam namazım,
Her türlü hasenat bizlere lazım;
Şükranlarla dolsam bayram sabahı…
Selavat arz etsem yüce Nebi’ye,
Değer versem amca, dayı, bibiye,
Hatır sorsam ihtiyar, genç, sabiye,
Muhabbeti bölsem bayram sabahı…
Adını andıkça rahmetler yağsa,
Dualar dillerden göklere ağsa,
Şu kısa ömrüme bin hayır sığsa;
Bin gönülde kalsam bayram sabahı…
Gelen mihmanlarla evim şenlense,
Sevgi ateşiyle çaylar demlense,
Tatlı ikramlarla dudak dinlense,
Can sohbeti bulsam bayram sabahı…
Ziyaret eylesem hasta, yaşlıyı,
Bayram sevinciyle, pür telaşlıyı,
Zorda bırakmasam gözü yaşlıyı,
Yüreğime alsam bayram sabahı…
Huzur gelsin toprağıma, taşıma,
Bereketin sinsin ekmek, aşıma,
Nusretin yetişsin zor uğraşıma,
Hakta karar kılsam bayram sabahı…
Niyazkar’ım kör gafletten uyansam,
Haksız güce değil, Hakk’a dayansam
Anayı, atayı rahmetle ansam,
Dosta selam salsam bayram sabahı…
Köksal CENGİZ(Niyazkâr)
14.06.2018

2 Ocak 2018 SalıGÖNLÜMDEKİ ÜÇ SEVDA

Şu gönlümde eksilmeyen üç sevda;
Biri vatan, biri ana, biri yâr!
Herbirisi birbirinden rüveyda...
Biri vatan, biri ana, biri yâr!

Bunlarsız dünyada sefa sürmedim.
Sırrımızı yad ellere vermedim!
Her üçünden vefalı da görmedim;
Biri vatan, biri ana, biri yâr!

Ne zaman sıkışsam bağrına bastı...
En kutmu kumaştan daha da hastı...
Hasreti sarınca her günüm yastı ...
Biri vatan, biri ana, biri yâr!

Aşkı yüreğimde ebedi sürur...
Muhabbeti her dem içimde durur...
Hicranları yakar yakar kavurur...
Biri vatan, biri ana biri yâr!

Niyazkâr der, emsalsiz bir nimetsin!
Beş vakit duamda Hakk’a niyetsin!
Rabb'im üç güzeli birden var etsin!
Biri vatan, biri ana, biri yâr!

---------
Rüveyda: hoş, narin, zarif, kibar.


KöksalCENGİZ (Niyazkâr)

29 Ekim 2017 Pazar

CUMHURİYET DESTANI
Milletimin kanına karılmışken cesaret,
Yakışmazdı bizlere ne zillet, ne esaret.
Kan verdi Al bayrağa nice şehit ve gâzi,
Canlandı gözümüde eşsiz, haşmetli mâzi.
Yine bir yiğit çıktı en zorlu anımızda,
Üçler, Kırklar,Yediler saf tuttu yanımızda.
Sırtlanlar parçalayıp yutmak isterken yurdu,
Belli ki unutmuştu yaralı olan kurdu…
Oysa dünya bilirdi her Türk doğuştan nefer,
Başkomutan ardından halkım eyledi sefer
Nice kınalı koçu kurban ettik cephede,
Kalpağıyla görüldü Ata’m Kocatepede.
İstiklâl aşkı ile dağlarda ateş yanar,
İnönü ve Sakarya, şahlanır Dumlupınar…
O gün savrulan kafa, kol, bacak, kemik, etti,
İki meydan savaşı, şükür zaferle bitti
İngiliz, Fransız’ı vatan bağrından söktük,
İzmirde Yunanlı’yı toptan denize döktük.
Şehirlerimde bitti İtalyan’ın talanı,
Hilal’e yenik düştü, ehl-I salip yılanı.
Yeniden dalgalandı ufkumuzda Al sancak!
Onun yüce kadrini, bilir can veren ancak!
"Bin Dokuz Yüz Yirmi Üç", çıktı Meclis’ten karar,
İrademiz hükmünü ortak akılda arar.
Milletimin her ferdi âşık sana hürriyet!
Niyazkâr’ım ebedi yaşasın Cumhuriyet!
Köksal CENGİZ
29.10.2017
Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar, takım elbise ve ayakkabılar

18 Ekim 2017 Çarşamba

Sevdaya Dair

Ne biter hicranı bülbüle gülün...
Ne hasretle zârı güle bülbülün...
Vuslatına erememiş bir sevda,
Ömür törpüsüdür seven gönülün.
Niyazkâr
13.06.2016

DİNLE BE GÜLÜM!
Candan özge can bildiğim cananım!
Gönlünün gönlümde “nazı” olacak!
Eşsiz bir sevdayla içten yananım!
Yandıkça aşkının “közü” olacak!

Bir ışık hızıyla geçiyor zaman,
Ağaya-paşaya vermiyor aman!
Eceli yenmeye var mıdır güman?
Elbet her baharın “güzü” olacak!

Yaşadığın anı bilmelisin”kâr”…
Hoyratça harcayan hep yenik çıkar!
Her hicranda vardır farklı bir efkâr…
Hüzünler ömrünün “tuzu” olacak…

Kimler kondu, kimler göçtü bu hana?
Dolup boşalıyor Adem’den yana…  
Sanma ki bu dünya yâr olur sana…
Her kulun cennette “gözü” olacak!

Azrail elinden kurtulan olmaz!
Zulmeden zalimin yanına kalmaz!
Kim demiş mazlumlar hakkını almaz?
Her mağdurun elde “kozu” olacak!

“Muhabbet”tir, gerçek dosta hediye…
Yok yere kalpleri kırmak ne diye?
Yemin olsun Üç’e, Beş’e, Yedi’ye!
Üzenin ruhunda “sızı” olacak…

Bir gün kurulunca yüce mahkeme,
Dava arz edilir “Mutlak Hâkim’e!”
Söyle! Orda “kefil”, kim olur kime?
Acep kimin gülen “yüzü” olacak?

Az yaşa, çok yaşa ölüm var ölüm!
Son nefeste biter buradaki bölüm…
Gel de başucumda dinle be gülüm!
Niyazkâr’ın sana “sözü” olacak!
12.06.2015
Köksal CENGİZ
HABERSİZ
Gönül bir güzelin seyrine dalıp,
Vurgun yemiş gibi durur habersiz...
Efkârlı başını sevdaya salıp,
Hazan bağı gibi kurur habersiz...

Zaman, dehlizinde gergef mi dokur?
Firkat, mektubunu bana mı okur?
Sinem'de bir bülbül durmadan şakır...
Yüreğim zârından erir habersiz...

Ya ben erken geldim, ya sen geç kaldın...
Ceylan gözlerinle aklımı aldın...
Şu seven kalbime hasretin saldın...
Ruhum bedenimde çürür habersiz...

Yalnızlık her gece sorguya çeker...
Cevapsız sorular kaddimi büker...
Gözlerim hicrinden kanlı yaş döker...
İdam fermanımı verir habersiz...

Hangi ok durur ki gerilmiş yayda?
Ok yaydan çıktıysa buna ne fayda?
Baş bedende durur, akıl uzayda...
Ayak bir menzile yürür habersiz...

Şimdi gelip çattı ömrün son demi...
Dümensiz yol alır bu sessiz gemi...
Niyazkâr aşkına mahkum "bende"mi?
Düşte vuslatını görür habersiz...
Niyazkâr 
18.09.2016
**************************


Bir sevgi hazinesiyken şu yüreklerimiz...
Yok ediyor onu bir tek güvensizliğimiz...
Niyazkâr
20.09.2016